19 października 2022

Czwarte pismo z żądaniami wysłane do ośrodków egzaminowania.

 

Żądania wysłane do Dyrektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD