NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Żądania wysłane do Dyrektora

Czwarte pismo z żądaniami wysłane do ośrodków egzaminowania.

 

19 października 2022