04 listopada 2020

Trudno jest informować o takich sprawach ale też musimy. Na nasz list otwarty wystosowany do Marszałka Województwa Mazowieckiego, w którym precyzyjnie wskazaliśmy zagadnienia nas niepokojące w związku z funkcjonowaniem WORD Ciechanów, dostaliśmy odpowiedź z której wynika, że musi być dobrze w tym ośrodku bo wcześnie było dobrze. No cóż było przywyknąć przez te wszystkie lata działalności związkowej. Może już przywykliśmy ale pogodzić się z tym nie możemy. Na pewno będzie kontynuacja korespondencji z Marszałkiem.

 

Żadna odpowiedź Marszałka na list otwarty

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD