25 lipca 2023

Informacja jest niekompletna ale jakaś jest. Zawsze lepiej taka niż żadna. Nie ma wynagrodzenia minimalnego i maksymalnego.

 

Zarobki egzaminatorów w WORD Suwałki

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD