31 lipca 2023

No niestety nie mamy tych zarobków. Dlaczego?

Szczegóły w piśmie pana dyrektora.

Jak to jest? Inni dyrektorzy nie wydziwiają tylko realizują spoczywający na nich obowiązek. W tym miejscu pragnę podziękować tym Dyrektorom, którzy rzetelnie udzielili nam informacji o zarobkach egzaminatorów. 

Powstaje tu pytanie: kto powoduje, że nasza Organizacja musi pisać kolejne pisma? kto zmusza Organizację do pisania pism do kolejnych urzędów i instytucji? kto powoduje, że kolejni urzędniczy są angażowani w sprawy WORD Toruń? No KTO?

Tak. Właśnie ON.

Bardzo przyjemna lektura. Lubimy ten wysublimowany styl, on jest nie do podrobienia.

Skończy się tak, że na bazie naszego wniosku uzyskamy zarobki egzaminatorów od wszystkich Dyrektorów ośrodków egzaminowania w Polsce, za wyjątkiem tego jednego, dyrektora WORD w Toruniu.

Jak to należy sobie tłumaczyć? Kto jest pieniaczem? Nasz Przewodniczący czy może dyrektor WORD w Toruniu?

 

 

Zarobki egzaminatorów w WORD Toruń

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD