19 lipca 2023

Brawo związki zawodowe.

Brawo Dyrektor PORD Gdańsk.

Brawo Egzaminatorzy.

W tym Ośrodku dało się. Dlaczego? A dlaczego w innych się nie da?

Mamy nadzieję, że jak opublikujemy zarobki ze wszystkich word-ów, coś drgnie w narodzie egzaminatorskim. Przecież w każdym Ośrodku egzaminatorzy wykonują tę samą pracę.

Zastanawia nas tylko tak duże dysproporcje w tym samym zaszeregowaniu.

 

Zarobki egzaminatorów z PORD Gdańsk

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD