03 czerwca 2022

Uzyskane informacje w kwestii wydatków jednego z Ośrodków egzaminowania na cele związane z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego bardzo nasz zaniepokoiły i postanowiliśmy sprawdzić to zagadnienie w całej Polsce. W dalszym ciągu poszukujemy przyczyn złej sytuacji w WORD-ach

 

Zbieramy informacje o wydatkach WORD-ów na BRD

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD