24 stycznia 2024

Sytuacja w przeważającej większości Ośrodków uległa poprawie. Tylko 3 Ośrodki w okresie od maja do grudnia 2023 zanotowały spadek ilości środków finansowych.

Znakomicie sobie radzi DORD Wrocław, WORD Łódź i MORD Kraków.

Z 3 Ośrodków nie uzyskaliśmy danych. Podejmiemy działania w celu ich uzyskania.

Zebraliśmy dane o środkach finansowych

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD