01 czerwca 2023

Takie pismo dostaliśmy do wiadomości.

Autor - wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność na terenie WORD Bielsko - Biała. Pierwsze pytanie: dlaczego nie pisze do nas Pani Przewodnicząca (taka zawsze wygadana jest)? 

Taka postawa to wypaczenie idei związków zawodowych.

Z kolei treść pisma wskazuje na brak elementarnej wiedzy z zakresu ustawy o związkach zawodowych. To jest jakaś żenada. Jakie 5%? Reprezentatywność to nie art. 30 ustawy o związkach zawodowych. Każda reprezentatywna Organizacja ma prawo brać udział w uzgodnieniach.  Drugie pytanie: kto chce być w takich związkach zawodowych?

Z reguły liczebność naszej Organizacji sprawdzają dyrektorzy, teraz czyni to NSZZ Solidarność.

W naszym odczuciu pismo to próba skonfliktowania Solidarności - 80 z nowym Dyrektorem WORD Bielsko - Biała. Mamy nadzieje, że Dyrektor nie będzie podejmował gwałtownych, nieprzemyślanych decyzji.

Żenująca postawa związku zawodowego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD