19 marca 2021

Częstochowa, 19 marca 2021 r.

 

 

Ogłoszenie o zmianie regulaminu referendum strajkowym

 

 

W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ „Solidarność 80”, działającej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach, informuję, że ze względów epidemicznych:

 

  • wyznaczony został dodatkowy termin głosowania na 10 kwietnia 2021 r. od godziny 9 do 12 w restauracji „Świetlik” w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131 b.

 

  • w lokalu wyborczym jednocześnie mogą przebywać trzy osoby oddające głos, obowiązuje nakaz zachowania odstępu minimum 1,5 metra, nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz nakaz dezynfekcji rąk przy wejściu do lokalu.

 

Z poważaniem,

Sebastian Białkowski

V-ce Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ Solidarność 80

w WORD-ach

 

 

Zmiana regulaminu referendum strajkowego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD