21 kwietnia 2021

Dyrektor WORD w Toruniu zamierza rozwiązać umowę z kolejnym członkiem naszego związku (poniżej zawiadomienie) z powodu złożenia do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwie. Mamy nadzieję, że tym razem Dyrektor WORD w Toruniu w związku z brakiem zgody Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ "Solidarność"-80 w WORD nie rozwiąże stosunku prawnego z naszym członkiem upoważnionym do reprezentowania naszej organizacji i w ten sposób dopełni art. 32 ust.1 ustawy o związkach zawodowych. 

Znowu? Oby nie.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD