15 lipca 2021

Poniżej treść pisma Dyrektora WORD w Toruniu, z którego dowiadujemy się, że:

- związek nadużywa prawa poprzez wysłanie 12 wniosków (słownie: dwunastu) o informację publiczną od lutego 2021 roku czyli przez 6 miesięcy - wychodzi 2 wnioski miesięcznie. W zestawieniu z nieprawdziwą i fałszywą wypowiedzią Pana Dyrektora o setkach (czyli powyżej 200) pism wysyłanych przez Organizację do WORD w Toruniu brzmi to co najmniej groteskowo - https://www.toruntv.pl/movie/show?id=24810&search=PROTEST&param=0&page=1 (wypowiedź Dyrektora od 2 minuty 17 sekundy nagrania)

-  Organizacja rzekomo działa w WORD w Toruń - kolejna pismo w którym Dyrektor odmawia nam prawa do działania w tym Ośrodku

- Organizacja nęka i absorbuje pracowników WORD w Toruń

Oczywiście standardowo Dyrektor żąda zaprzestania zamieszczania w przestrzeni publicznej negatywnych wystąpień godzących w prestiż, a także w wizerunek WORD w Toruniu. Po raz kolejny musimy sprostować, że wszelkie zastrzeżenia przez nas poruszane dotyczą decyzji i postępowania Dyrektora WORD w Toruniu a nie samego Ośrodka. Poza tym stoimy na stanowisku, że sposób zarządzania Ośrodkiem przez Pana Dyrektora może godzić w wizerunek WORD Toruń. Informujemy również, że strona związkowa nie jest stroną prowadzoną przez Pana Banaszkiewicza lecz przez Organizację (wystosujemy odpowiednie pismo, w którym zażądamy zaprzestania takich insynuacji).

 

Znowu odmawia się nam prawa do działania.

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD