19 października 2021

W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ „Solidarność 80” działającej w WORD-ach informuję, że dotychczasowa działalności Związku Zawodowego, którego przewodniczącym jest Waldemar Stankiewicz, była ukierunkowana na obronę interesów pracodawcy. Nie udało się temu związkowi powstrzymać podwyżek dla pracowników, a teraz dalej działają wbrew interesom pracowniczym. Związek ten złożył skandaliczny wniosek do pracodawcy o wypłatę wyższych premii dla egzaminatorów zatrudnionych w niepełnym etacie. Wystąpiliśmy o treść tego wniosku (załącznik nr 1). Dodatkowo na spotkaniu związków zawodowych z pracodawcą Ryszard Bachowski wyraził stanowisko, że postanowienie w zasadach określania wysokości premii, dotyczące fakultatywnego nieprzyznawania premii w przypadku naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków, jeżeli skutkowało to wymierzeniem kary porządkowej, powinno zostać zmienione na obligatoryjne pozbawienie premii pracownika.

Wcześniejsze wnioski Związku Zawodowego pracowników WORD Katowice, reprezentowanego przez Waldemara Stankiewicza, które przychylają się do różnicowania premii dla pracowników bez obiektywnych kryteriów w załączniku nr 2 i 3 oraz dowód na obronę interesu pracodawcy w załączniku nr 4.

Przypominam również o fakcie świadczenia pracy w trakcie strajku przez członków zarządu Związku Zawodowego Pracowników WORD Katowice (na szczęście nie wszystkich).

 

 

 

 

 

Związek Zawodowy Pracowników WORD Katowice, reprezentowany przez Waldemara Stankiewicza, dalej działa wbrew interesom pracowników

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD