28 marca 2023

1. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników WORD

3. NSZZ Solidarność - 80 w WORD

w związku z przedłużającym się oczekiwaniem na projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń egzaminatorów w województwie łódzkim i rosnącą obawą, że zaproponowane wynagrodzenia będą skrajnie niekorzystne postanowiły zorganizować ankietę wśród egzaminatorów zatrudnionych w WORD Łódź.

Wyniki tej ankiety mogą determinować dalsze wydarzenia w tym zakładzie pracy.

Związki z WORD Łódź organizują ankietę

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD