08 kwietnia 2023
Życzenia będą branżowe.
Życzymy sobie i wszystkim egzaminatorom jedności w działaniu, która pozwoli skutecznie zawalczyć o wynagrodzenia tej grupy zawodowej oraz o takie zapisy w uchwałach, które uniemożliwią nierówne traktowanie pracowników. Żebyśmy byli jak górnicy w końcu tak jak oni mamy środki produkcji w swoich rękach.
Życzymy egzaminatorom żeby potrafili racjonalnie podchodzić do "instrukcji egzaminowania". Pisząc to zdajemy sobie sprawę, że podejście do procesu egzaminowania jest wypadkową innych czynników. Związku z tym.'
Życzymy Dyrektorom sprawnego administrowania ośrodkami egzaminowania, dużych wpływów do kasy zakładu, które pozwolą na podniesienie wynagrodzeń egzaminatorom oraz stabilne zarządzanie.
Instruktorom nauki jazdy nieustającej cierpliwości do kandydatów na kierowców, wyższych zarobków.
Marszałkom województw, w związku z nowymi prerogatywami wynikającymi z ustawy, zrozumienia sytuacji egzaminatorów (wynagrodzenia) jak i ośrodków egzaminowania (ceny za egzamin, dotacje).
Wszystkim zaś wzajemnego zrozumienia, w końcu tak naprawdę wszystkich celem jest Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.
 
Zarząd Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ Solidarność - 80 w WORD

 

Życzenia świąteczne od Zarządu Organizacji

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD