Dolacz do nas

Informacja publiczna

WORD Białystok 
ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok
11 września 2020
  W związku z faktem, że w niektórych ośrodkach egzaminowania mamy
27 marca 2020
W związku z problemami interpretacyjnymi niektórych przepisów z Rozporządzenia w
27 marca 2020
Poniżej korespondencja z Ministerstwem Infrastruktury, z której mamy jeden podstawowy

Powrot

Prawo pracy

Egzaminowanie


Kontakt do przewodniczącego
imię i nazwisko: Radosław Banaszkiewicz
telefon: 602 19 19 14
email: solidarnosc80.word@onet.pl

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas