03 maja 2021

 

 

 

W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ „Solidarność 80” działającej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach informuje, że po ogłoszeniu strajku (https://solidarnoscword.pl/nie-mamy-innego-wyjscia---oglaszamy-strajk-w-word-katowice-od-10-maja-2021-r), dostaliśmy zaproszenie na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (załącznik nr 1) oraz na spotkanie organizowane przez pracodawcę (załącznik nr 2). W związku z zaproszeniem wystosowanym przez WORD Katowice, w którym mieliby uczestniczyć przedstawiciele związków zawodowych, którzy nie uczestniczą w sporze, a rozmowy miałyby dotyczyć postulatów ze sporu, odmówiliśmy udziału w tym spotkaniu (załącznik nr 3).

 

Związki zawodowe nie biorące udziału w sporze to NSZZ Pracowników WORD Katowice oraz Kobiecy Niezależny Związek Zawodowy. Związki te poza tym, że nie są uczestnikami sporu zbiorowego, nie były zainteresowane poparciem żądań pracowników, pomimo naszej propozycji przystąpienia do sporu.

 

O wyjątkowo przychylnym traktowaniu przez WORD Katowice NSZZ Pracowników WORD Katowice w artykule „Jak działają w WORD Katowice „żółte" związki zawodowe” (https://solidarnoscword.pl/jak-dzialaja-w-word-katowice-%E2%80%9Ezolte-zwiazki-zawodowe). Powodem lepszego traktowania NSZZ Pracowników WORD Katowice jest działalność przewodniczącego Waldemara Stankiewicza, który niejednokrotnie występował wbrew interesom pracowniczym.

 

Jednym z przykładów działalności „dyrektorskich” związków zawodowych w WORD Katowice to postępowanie przewodniczących Waldemara Stankiewicza i Ewy Gawlik. Przedstawiciele tych związków zaakceptowali zmiany w regulaminie wynagradzania zaproponowane przez WORD Katowice w dniu 29 kwietnia 2019 r. (załącznik nr 4). Pracodawca zaproponował zniesienie maksymalnego progu dodatku stażowego (20%) w zamian za wprowadzenie precyzyjnych zapisów regulujących możliwość procentowego obniżania dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przypadku nałożenia na pracownika kar porządkowych. Po przedstawieniu przez dyrektora Mirosława Grzywę propozycji z załącznika nr 4. Waldemar Stankiewicz i Ewa Gawlik zgodzili się bez żadnych uwag pomimo, że podjąłem próbę wynegocjowania mniejszych kwot, a dyrektor wyraził wolę zmniejszenia zaproponowanych wcześniej progów procentowych.

 

WORD Katowice od lutego 2020 r. nie przedstawił drugiej stronie uczestniczącej w sporze zbiorowym żadnej propozycji zawarcia porozumienia, a teraz organizuje spotkanie z „dyrektorskimi” związkami zawodowymi w sprawie wprowadzenia nowych regulacji płacowych. Nie jest trudno domyślić się przebiegu takiego spotkania, dlatego odmówiliśmy udziału. Czekamy na rzeczowe propozycje ze strony pracodawcy.

 

Informuję, że weźmiemy udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Z poważaniem,

Sebastian Białkowski

V-ce Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ Solidarność 80

w WORD-ach

 

 

Po ogłoszeniu STRAJKU coś drgnęło.

 Nie możemy prowadzić rozmów dotyczących sporu zbiorowego z „dyrektorskimi” związki zawodowymi, jeżeli te związki nie chciały przystąpić do sporu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD