23 stycznia 2021
Czy WORD Katowice płaci na jednym stanowisku, dwóm zastępcom dyrektora?
23 stycznia 2021
W związku z brakiem odpowiedzi na wcześniejszy wniosek, co jest
02 stycznia 2021
Niestety na dzień publikacji artykułu nie uzyskaliśmy odpowiedzi na wniosek
Informacja Publiczna w WORD Katowice

Powrót

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas