30 listopada 2020
Spodziewaliśmy się czegoś innego niż sformułowania typu: "Obecny system egzaminowania
19 listopada 2020
To będzie już trzeci spór zbiorowy, biorąc pod uwagę postawę
16 listopada 2020
Z serii: do czego są zdolni Dyrektorzy wobec egzaminatorów. Z
12 listopada 2020
W związku z projektem zmian do Rozporządzenia w sprawie egzaminowania
03 listopada 2020
W związku z treścią interpelacji posła Jana Kanthaka z dnia
24 października 2020
Egzaminatorzy jako mięso armatnie. Warunki lokalowe w jakich przebywają egzaminatorzy
05 października 2020
Liczymy, że poprzez to pismo spowodujemy jakąś reakcję społecznego inspektora
05 października 2020
Ważny wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty z 25
20 września 2020
W MORD Kraków mamy do czynienia: - nieprzestrzeganiem Rozporządzenia Ministra
Egzaminowanie w WORD Kraków

Powrot

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas