07 grudnia 2020
W związku z wieloma zastrzeżeniami co do zasad wyboru osób
12 listopada 2020
W związku z projektem zmian do Rozporządzenia w sprawie egzaminowania
03 listopada 2020
W związku z treścią interpelacji posła Jana Kanthaka z dnia
21 października 2020
Coraz częściej udaje nam się zainteresować czwartą władzę sytuacją w
18 października 2020
Dalsza korespondencja ze Społecznym Inspektorem Pracy w Małopolskim Ośrodku Ruchu
16 października 2020
Forma listu otwartego pozwala zainteresować sprawą opinię publiczną. Może to
14 października 2020
Nie możemy pozwolić na to by w środkach masowego przekazu
09 października 2020
Udało się skontaktować z Radio90 i przedstawić naszą wizję sytuacji
09 października 2020
Dramatyczne wypowiedzi zastępcy dyrektora WORD Katowice pokazujące w pigułce o
Egzaminowanie w WORD Katowice

Powrot

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas